Online Kurs i VA-Modell 14/9

Du lærer følgende under kurset

  • Hva som er linker og noder i Gemini VA
  • Overløp
  • Pumpekurver
  • Komplekse kummer
  • Ventiler og sluser
  • Eksport av vannmodell (Epanet)
  • Eksport av avløpsmodell (SWMM)

Kurset må ikke forveksles med et fullverdig modelleringskurs i regi av for eksempel DHI. Dette kurset tar for seg hvordan man kan vedlikeholde databasen slik at eksterne konsulenter og kommunen får mindre etterarbeid i annen applikasjon (Mike Urban eksempelvis) ved eksport.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Bjørn Løvik på bjorn.lovik@volue.com

Share

Related products