Kurs i Gemini Terrain: SOSI: FKB- og NVDB-leveranse 5-6/12

Du lærer følgende under kurset:

 • Generelt om SOSI - standarden
 • Produktspesifikasjoner i SOSI
 • Linje- og flateteori i topologiske modeller
 • Automatiske topologi-funksjoner i Gemini
 • Flatedanning
 • Bruk av SOSI-vis og SOSI-kontroll
 • Bruk av Datakatalogen
 • Bruk av maler for FKB- og NVDB-leveranse
 • Bruk av Gemini VA-mal og GML skjema
 • Produksjonsløype fra innmåling til ferdig leveranse
 • Presentasjonstegninger og plotting
Share

Spørsmål?

Ta kontakt med Bjørn Løvik på bjorn.lovik@volue.com

Ta kontakt med Bjørn Løvik på bjorn.lovik@volue.com

Related products