Kurs i Gemini Terrain: Veg- og VA-prosjektering 18-19/10

Du lærer følgende under kurset:

 • Vegprosjektering
 • Automatisk veg
 • Manuell veg
 • Lengdeprofil
 • Tverrprofil
 • Masseberegning
 • Dokumentasjon
 • Tegningsproduksjon
 • Kryssutforming – ulike typer
 • Kryssutforming – masseberegning
 • Prosjektering av ledninger
 • Bruk av automatisk grøft
 • Masseberegning av grøft
 • Tegningsproduksjon av VA
Share

Spørsmål?

Ta kontakt med Bjørn Løvik på bjorn.lovik@volue.com

Ta kontakt med Bjørn Løvik på bjorn.lovik@volue.com

Read more