Webinar: Gemini Machine Control - Jobb smartere med sømløs deling mellom kontor og felt!

Webinar Gemini Machine Control -

I dette webinaret vil Per-Johan Aune og Aksel Eide fra Volue vise hvordan man kan effektivisere prosjektene ved sømløs deling av modeller mellom kontor og maskiner i felt. Vi tar en prat med en maskinstyringsleverandør for å se nærmere på hvordan integrasjonen fungerer i praksis. I tillegg inviterer vi inn en entreprenør som benytter løsningen, for å høre hvilke erfaringer de har gjort seg!

Gemini Machine Control er en skybasert tjeneste som gjør det mulig å dele modeller og data direkte fra Gemini Terreng og ut til maskiner og utstyr i prosjektet. Benytter dere ulike typer maskinstyringssystemer i samme prosjekt, vil Gemini Machine Control hjelpe deg med å eksportere data ut til disse på en mer enhetlig måte. I tillegg til å eksportere ut, vil du med denne løsningen få as-built fra maskiner direkte inn i Gemini Terreng – uten å måtte samle inn data fra de ulike leverandørene sine plattformer.

Velkommen!

Share

Related product families


Related products