Webinar: Kundeportal for Automatisert tilknytning til lavspentnettet

Adult woman working on a laptop in the office

Where

Online

When

Starts 4 March

At 10.00 (CET)

Ends 4 March

At 11.00 (CET)

Language

Norwegian

Price

This event is free of charge

Velkommen på webinar:
Kundeportal for Automatisert tilknytning til lavspentnettet

Volue er i ferd med å utvikle en ny portal for sluttkunder som vil gi automatiserte svar på om nytilknytninger eller endringer av eksisterende tilknytning kan realiseres i nettet og hvor mye det vil koste.

Nye tilknytninger vil kostnadsestimeres med et grovbudsjett med automatisk beregning av trasélengde og grunnforhold. Grovkalkylen vil presenteres kunde, og kunde kan velge å gå videre eller ikke.

Få med deg våre planer om en spennende tjeneste som snart vil bli lansert.

Velkommen på webinar: Mandag 4. mars kl 10.00