Environment: New Year's resolution 2021 - Become a better listener!

Dette gjelder også lytting til data som samles inn i vann- og avløpsnettet, for de kan fortelle deg mye!

Speakers

Jon Røstum

Chief Strategist at Volue Environment

Atle Vaaland

Solution Manager at Volue Environment