Workshop - Smart Digital Solutions for the Water Industry

Workshop om smarte digitale løsninger for vannbransjen - SINTEF, Volue, Vannklyngen og Norsk Vann inviterer til digital workshop den 28. mai for å kartlegge behov, forventninger, utfordringer og muligheter for vannbransjen.

  • Hva er tilgjengelig av smarte digitale vannløsninger?
  • Hva er under utvikling i pågående norske prosjekter?
  • Hvordan bør vi arbeide videre med digitalisering?
  • Hva er de største behovene og utfordringene innenfor digitalisering av VA-bransjen?

Det er ønskelig at personer fra alle deler av VA-sektoren (kommune, stat, interesseorganisasjon, forskning, utdanning, bedrifter, entreprenører) deltar - da det er behov for innspill fra både det offentlige og det private.

Se program og les mer om workshopen her

Related product lines