Gemini Terrain+ er en markedsledende programvare

Gemini Terrain+ er en markedsledende programvare utviklet for å styre kalkulasjons- og utførelsesfasen av dine bygg- og anleggsprosjekter – fra beregnede mengder til utførelse og oppfølging av faktiske mengder. Dette rapporteres profesjonelt gjennom visualisering og dokumentasjon. Med Gemini Terrain slipper du høye lisenskostnader, noe som gjør Gemini Terrain til en smart investering!

Nedlastning
Hero image
Få kontroll

Få kontroll

Arbeid med innmålte og prosjekterte data i sanntid. Del data med prosjektmedlemmer og reduser risikoen for feil og misforståelser.

Masseberegning

Masseberegning

Beregn eventuelle endringer i terrengmodeller og sammenstill i en rapporter eller i en 3D-modell

Skylagring

Skylagring

Samle alle modeller i samme verktøy ved hjelp av en rik formatstøtte, modellhåndtering samt skylagring.

Vil du vite mer om våre løsninger?

Fyll ut skjemaet så kommer vi tilbake til deg.

Fakta

 • Dataflyt
  Gemini Terrain+ gir deg enkel og effektiv dataflyt, med import og eksport av de mest brukte formater i bransjen
 • Skylagring
  Flerbrukermiljø for deling av prosjektdata på tvers av alle i prosjektet uavhengig av lokasjoner, uten at det går på bekostning av ytelse og hastighet. Løsningen reduserer risikoen for å ha flere versjoner av dataene i omløp.
 • NVDB
  Tilgang til smidig rapportering og kvalitetssikring av NVDB-data direkte til og fra Datafangst.
 • Innsynsløsning
  Med Gemini Insights får alle prosjektdeltakere tilgang til å dele informasjon i et prosjekt slik at beslutninger kan tas på bakgrunn av et oppdatert og riktig datagrunnlag.
 • Veg og kryss
  Du får et komplett verktøy for ditt vegprosjekt som gir deg visuelle resultat med dynamiske modeller og full kontroll på mengder. Her kan du håndtere lange vegstrekninger og endringer utføres direkte i modellen så oppdateres alle profiler.
 • Masseberegning 
  Gir deg en faktisk oversikt over massene i prosjektet. Du har full kontroll gjennom hele prosjektet og du kan enkelt beregne eventuelle endringer og presentere dette visuelt.

Les mer i vårt produktark om Gemini Terrain+.

Gemini Terrain er en programvare for blant annet terrengmodeller, vegmodeller og masseberegning, noe som gir deg kontroll på hele prosjektet, alt fra små husprosjekt til store infrastrukturprosjekt. 

Gemini Terrain er et nøyaktig og parametrisk verktøy som gjenskaper alt i tydelige 3D-modeller som er svært enkle å oppdatere etter hvert som arbeidet går fremover. Med Gemini Terrain jobber du i sanntid - alle oppdateringer en gjør i en modell slår igjennom i alle ledd hvilket betyr at mengder og tverrprofiler blir beregnet og oppdatert, samt stikningsdata og maskinstyringsmodeller oppdateres.

Fordelen med at alt oppdateres er at man slipper dobbeltarbeid og unngår at man arbeider ut i fra feil datagrunnlag. Med Gemini Terrain unngår man unødvendige konflikter og misforståelser både ute i felt og på kontoret.

En stor fordel med Gemini Terrain er at du kan, når du vil, legge til flere moduler. Les mer om modulene nedunder:

 • Site Survey -  Jobb med landmålte data sammen med prosjekterte modeller.

 • DigSite - Modeller byggegroper raskt og enkelt i ditt prosjekt.

 • TrenchWorks - Skap modeller og mengdeberegning automatisk fra egenskapene til rør og kummer.

 • TunnelShape - Bygg tunnelmodeller og få med nisjer, håndtering av borelogger og presentasjon av mengder.

 • SurfaceMaker - Muliggjør avansert og kraftig håndtering av terrengmodeller og punktskyer.

 • RoadVisor - Planlegg og optimaliser dimensjonering av veger og kryss under prosjektering.

 • TerraPlan - Utarbeid analyser for å finne områder som er spesielt egnet eller utsatt for risiko.

Årlig leie: 30.900,- NOK (enbrukerlisens)

Construction salgsteam

Ta kontakt med våre salgsrepresentanter

Våre kundehistorier

Les mer om hvordan våre kunder benytter seg av våre Gemini-produkter i sitt daglige arbeid