Thedora Redispatch Service - Tysk Redispatch 2.0

Thedora Redispatch Service støtter ressursleverandører (EIV) og leverandører (LF) innenfor kommunikasjonsprosessen for Redispatch 2.0.

Ved å bruke Thedora Redispatch Services, sikres datatilknytning innenfor Redispatch 2.0 med en pålitelig tilkobling til Data Provider Connect+. Basert på masterdatahåndtering og automatisert meldingsbehandling, kan reglene gitt av den tyske Bundesnetzagentur (BNetzA) oppfylles med mindre innsats og lavere kostnader.

Rask onboarding

Rask onboarding

Tilgang til Thedora Redispatch Service blir gitt i løpet av én dag. Som kunde kan du umiddelbart begynne med inntastingen av hoveddataene.

Enkel integrasjon

Enkel integrasjon

Klar for å koble til Volue BoFiT og andre systemer. Hendelsesbasert utløsing av meldingsinnsending.

Tilgang via nettleser

Tilgang via nettleser

Ressursforvaltere kan legge inn utilgjengelighetsmeldinger direkte i et webgrensesnitt. Dette kan også gjøres av eksterne operatører.

Hovedfunksjonalitet

  • Innenfor masterdataadministrasjon håndteres styringsressurser, tekniske ressurser, operatører og ressursforvaltere på en brukervennlig måte.
  • Den automatiserte innsendingen av meldinger utløses ved å skrive tidsserieverdier via Thedora's REST API.
  • Kunder av Volue BoFiT har muligheten til å sende planlagte ressursplaner som er initiert fra BoFiT.
  • Innsendte utilgjengelighetsmeldinger og mottatte aktiveringer er tilgjengelige som hendelses- og tidsseriedata. Denne informasjonen kan enkelt integreres i planleggings- og optimaliseringsprosesser.
  • Statusen visualiseres for alle meldingstyper.
  • Meldingsopptakeren arkiverer meldingene midlertidig og gir mulighet for nedlasting av XML-dokumenter.
  • Ressursforvaltere har muligheten til å legge inn utilgjengelighetsmeldinger direkte i et webgrensesnitt. Dette er også mulig for eksterne operatører.
  • Mottak av aktiveringer og innsending av bekreftelser til Connect+/RAIDA.
  • Videresending av aktiveringer til BKV.

Vil du vite mer om Thedora Redispatch Service?

Fyll ut skjemaet så kontakter vi deg så snart som mulig.

Oliver Ashrafi, Account Executive