Volue Day-Ahead Bidding

Volue Day-Ahead støtter og automatiserer budgivningsprosessen for deltakelse i NordPools day-ahead-marked.

Volue Day-Ahead støtter budgivningsprosessen for deltakelse i det fysiske day-aheadmarkedet som administreres av NordPool. Dette oppnås ved administrasjon av markedsporteføljer og interne underporteføljer, aggregering og disaggregering av underporteføljer, samt kommunikasjon av bud og resultater via børsens API.

Automatisert budgivning i day-ahead markedet

Automatisert budgivning i day-ahead markedet

Administrerer porteføljer og automatiserer innsendingen av bud for deltakere i det fysiske day-aheadmarkedet som administreres av NordPool.

Støtter ulike porteføljetyper

Støtter ulike porteføljetyper

Støtte for utfylling av bud for ulike typer porteføljer.

Integreres med produksjonsplanleggingsløsninger

Integreres med produksjonsplanleggingsløsninger

Godt integrert med Volues produksjonsplanleggingsløsninger.

Ny SaaS-løsning under utvikling for day-aheadmarkedet

Volue utvikler nå morgendagens løsning for automatisert day-ahead budgivning:

  • Den nye løsningen leveres som SaaS
  • Vil imøtekomme de kommende markedsendringene (15-minutters day-ahead fra 2025 og intradagsauksjoner).
  • Utvidelse til ytterligere børser (primært EPEX).

Vil du vite mer om Volue Day-Ahead?

Fyll ut kontaktskjemaet så kontakter vi deg så snart som mulig.

Richard Schytte, VP Nordic Sales